Thisted
kirke


Åbningstider på kirkekontoret:
Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-18
Tlf: 97 92 24 71
Hvad gør jeg ved:
fødsel/dåb/navngivning/
konfirmation/vielse/dødsfald/
navneændring - KLIK HER

 

Folkekirkens Nødhjælp - indsamling 9. marts

Søndag d. 9. marts 2014 blev der i Thi-
sted indsamlet 50.947,50 kr. til Folkekir-kens Nødhjælp. Et meget flot resultat. Herfra skal der lyde en stor tak til de 101 indsamlere i Thisted Sogn - uden jer kun-ne det ikke lade sig gøre.
I hele landet var der ca. 20.000 indsam-lere på gaden. Det samlede resultat blev godt 13 mil. kr. til kampen mod sult.

Se billeder fra sogneindsamlingen HER.


Præstenyt
Mariane Madsen blev søndag d. 6.april indsat i et 3 måneders vikariat i Thisted-Skinnerup pastorat, da sognepræst Gitte Ishøy har fået bevilget 3 måneders orlov.
Her ses Mariane Madsen flankeret af provst Mariann Amby og sognepræst Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Fastelavn 2014
Søndag d. 2. marts var der tradi-tionen tro fastelavnsgudstjeneste i Thisted Kirke efterfulgt af tøn-deslagning på Torvet samt cacao og boller i Kirkecentret.

Se billeder fra fastelavnssøndag HER.


Åbenthusgudstjeneste med luciaoptog

22 konfirmandpiger fra Østre Skole gik Lucia til Åbenthus-gudstjenesten onsdag den 11. december 2013. Bagefter var der æbleskiver, hygge og pak-kespil.

Se billeder HER.


Menighedsrådsmøde - referat
Referatet fra april måneds ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 3. april kl. 19.00 kan downloades som pdf-fil HER.

De små synger
      
Et nyt tilbud fra Thisted Kirke.

5 lørdage i foråret 14 - 11. januar, 22. februar, 15. marts, 5. april og 3. maj  inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.

Læs mere HER.

Engledag i november

Herlige billeder fra den årlige ENGLEDAG i kirkecentret. Lørdag den 9.11. har Torben Skovsgaard fanget meget koncentrerede børn og voksne.
                                                                    Se billeder
HER.

Forårsfest for frivillige - 2014
Forårsfest for frivillige ved Thisted Kirke bliver i 2014.

Mandag den 19. maj kl. 19.00.

Reserver allerede nu datoen i jeres kalendere.

Mange hilsner fra Diakoniudvalget.


Konfirmation i Thisted Kirke 2013
I april og maj 2013 var der konfirmation i Thisted Kirke. Se konfirmationsbilleder fra Rolighedsskolen, Tingstrup skole, Østre skole samt Østermølleskolen.   
             
Se billeder HER.             

Thisted Sogns Menighedspleje
Som noget nyt indsamles der kollekt ved alle gudstjenester i Thisted Kirke/Kirkecenter. De søndage, hvor der ikke er landsdækkende kollekter, samles der ind til Thisted Sogns Menighedspleje.
Hvad er det?
I mange år har det været muligt for Thisted Kirke at yde trængte familier økonomisk hjælp til at holde jul for. Præsterne har haft mulighed for at have en lille blomst, bog eller lignende med ud ved hjemmebesøg. Pengene hertil hentes i et legat.
I disse år gives der ikke mange renter, så nu bruges der af selve legatet. Derfor må der gøres en aktiv indsats for at skaffe penge, så hjælpen kan fortsætte også i fremtiden.
Lige nu arbejder vi på at etablere nogle få årlige gudstjenester med efterfølgende traktement for nogle af de socialt mest udsatte her i Thisted. De hjemløse, ensomme og isolerede, misbrugere. Det vil også koste lidt penge.
Der kunne tænkes flere diakonale tiltag ind i kirkens arbejdsområde, derfor er det vigtigt med disse kollekter.

Diasshows
Fra februar er der lavet tre nye diasshows, som du kan se ved at klikke på titlerne herunder:

 


Forårsprogram for højskoledage
Der er netop udsendt nyt forårsprogram 2014 for Kirkecentrets Højskoledage. Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web-udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælge "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.

Gudstjenesteplan for børn og familier
Der er lavet en plan over børne-familie gudstjenester, børnekirke og børnetimer gældende for foråret 2014. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.

Fire hold Babysalmesang
i Thisted kirke
I løbet af året tilbydes der fire forløb med babysalmesang, hvor de kære små og en af deres forældre kan få en god oplevelse. Det foregår hver tirsdag formiddag i 8 uger. Alle babyer mellem 3 og 9 måneder er velkomne, man skal dog lige melde sig til på kirkekonto-ret, da der max. kan være 10 babyer på hvert hold.
Hver lektion varer ca. 45 minutter og bagefter er der tid til at hyggesnakke lidt over en kop kaffe.

Et diasshow fra babysalmesang i Thisted kirke blev lavet i efteråret 2009. Til inspiration for eventuelle nye deltagere er HER et link til showet, der afspilles i et nyt vindue.


 

Kalender

Er ikke andet anført, sker kalender-punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet.


Lørdag 19. april
11.00
Klokkespilskoncert med Preben Nørgaard Christensen.

Søndag 20. april
Påskedag.
08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
10.00 Højmesse v. Mariane Madsen.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Mandag 21. april
2. påskedag.
10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen.

Søndag 27. april
Konfirmation.
09.00 Konfirmation v. Mariane Madsen - Østre Skole 7.A + 7.D.
11.00 Konfirmation v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - Østre Skole 7.B + 7.D.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Eskil Agger.

Torsdag 1. maj
19.00 MR-møde i Kirkecentret.

Søndag 4. maj
Konfirmation.
10.00 Konfirmation v. Line Kjær Nielsen - Østre Skole 7.C + 7.D.

Onsdag 7. maj
14.30 Onsdagssammenkomst - Annette Boch Pedersen.

Lørdag 10. maj.
Konfirmation.
09.00 Konfirmation v. Mariane Madsen - Tingstrup Skole 7.A.
11.00 Konfirmation v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - Tingstrup Skole 7.B.

Søndag 11. maj
Konfirmation.
09.00 Konfirmation v. Line Kjær Nielsen - Tingstrup Skole - 7.C.
11.00 Konfirmation v. Line Kjær Nielsen - Tingstrup Skole - 7.D.
16.00 Koncert med pigekoret fra Thy Sangskole og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Tirsdag 13. maj
17.00 Børnetime v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Fredag 16. maj
Bededag.
10.00 Højmesse v. Eskil Agger.


Læs teksten
Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.

For børn


Kirke + sogn

2014/2


Klik på billedet

Kirke+Sogn 2014 nr. 2 er ud-kommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk


Adresser

Thisted kirkekontor
Vestergade 10
7700 Thisted
tf. 9792 2471
Send mail
 

Thisted kirke
Vestergade 3
7700 Thisted
tf. 9792 4264

Thisted kirkegård
Møllevej 69
7700 Thisted
tf. 9792 0868
Send mail

CVR: 39193515


Genveje

Menighedsrådsmøder

Foreningskalender

Menighedsmøder

Nyhedsbreve

Cyberkirken

Livets gang

Kollektliste

Koncerter

Kirkeblad


Aktuelle
foldere

Koncertplan
2014

Klik på billedet


Onsdags-
sammen-
komster
2013/2014

Klik på billedet


Sogne-
aftener
2013/2014

Klik på billedet


 
 
       

 

 


 

Senest opdateret:
18-04-2014
WebmasterWebmaster: Jesper Hoffmann