Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag 13. oktober 17.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Søndag 20. oktober 18.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Mandag 21. oktober 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Elsa Højgaard. Torsdag 24. oktober 19.00 Sogneaften med Karin Flens- borg - Bemærk: I Skinnerup Kirke. 19.00 Væbneroptagelse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Fredag 25. oktober 16.00 Kulturkaravanen. Søndag 27. oktober 19.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 3. november Allehelgens Dag. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 14.00 Allehelgens Gudstjeneste v. alle tre præster. Mandag 4. november 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Per Sparre. Onsdag 6. november 14.30 Onsdags Café med Erla Thorolfsdöttir. Torsdag 7. november 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Lørdag 9. november 10.00 De små synger. Søndag 10. november 21.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark - afslutning af minikonfirmander. Torsdag 14. november 19.00 Sogneaften med Nis Bank Mikkelsen og Co. Søndag 17. november 22.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Mandag 18.  november. 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Thomas Frank. Onsdag 20. november 17.00 Børnetime v. Benne Taekele Holwerda. Torsdag 21. november 17.30 Adventsgudstjeneste for mennesker med særlige behov v. Anette Udmark.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Efterårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2019 nr. 4 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2019/4
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan sommer 2019
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for efteråret 2019. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 3. oktober kan downloades HER.
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2020 Søndag d. 26. april, søndag d. 3. maj og søndag d. 10.  maj er der konfirmation i Thisted Kirke.
De små synger 4 lørdage i efteråret 2019 - 7. september, 5. oktober, 9. november og 7. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                           Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2019/2020
Sogneaftener 2019/2020
        Klik på billedet
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 2 – 10 mdr. Næste hold starter tirsdag d. 20. august 2019. Herefter tirsdage frem til uge 43. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              9. nov. (AMG)                           7. dec.  (AU)                           11. jan. (BTH)
Aktuelle foldere, kirke+sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 19.00 i  Skinnerup Kirke. De syv dødssynder ved  Karin Flensborg. Hovmod, vrede, gerrighed, misundelse, dovenskab, fråseri og utugt.
Sogneaften - 24. oktober
Alle Helgens Gudstjeneste 3. november 14.00 Alle Helgensgudstjeneste i Thisted Kirke søndag d. 3. november 2019 kl. 14.00, hvor vi mindes dem, vi har mistet. I løbet af gudstjenesten vil vi læse navnene på dem, der er døde siden sidste Alle Helgen.                                                             Venlig hilsen                                                     Anne-Mette Grønborg Sørensen                                                    Benne Taekele Holwerda                                                    Anette Udmark