Thisted
kirke


Åbningstider på kirkekontoret:
Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-18.
Tlf: 97 92 24 71
Hvad gør jeg ved:
fødsel/dåb/navngivning/
konfirmation/vielse/dødsfald/
navneændring - KLIK HER

Parkering ved Thisted Kirke: SE kort HER.
Der er enkelte pladser lige ved kirken, endvidere er der mulighed for parkering på Frederiks Torv ved Superbrugsen.

 
Børnetime - 4. november
Børnetime i Thisted Kirke tirsdag den 4. november kl. 17.00.
En aften om Halloween, lys og mørke! Gitte Ishøy er præst ved den korte og børnevenlige gudstjeneste i kirken. Vi skal tænde lys, synge, lytte og bede Fadervor. En dejlig stund i kirken og derefter fælles spisning og hyggeligt samvær i Kirkecentret til kl. er ca. 19.00.
En aften for børn, deres forældre, bedsteforældre og hvem der nu har lyst.
Det er den sidste børnetime i 2014. I 2015 kommer der 6 nye datoer for børnetimer.
God ide med tilmelding til kirkekontoret p.g.a. spisningen.
 

Tegnekonkurrence - Aalborg Stift

Fortæl en god historie. Få dit barn til at tegne den. Tag et foto.

Send ind inden 10. november og vind et weekendophold for fire i Skallerup Klit.

Læs mere på: www.aalborgstift.dk/ViTegner

Direkte link til konkurrencen på facebook:
http://bit.ly/1w3dsDq 

     Venlig hilsen Aalborg Stift.


Menighedsrådsmøde - referat
Referatet for oktober måneds ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 2. oktober kl. 19.00 kan downloades som pdf-fil HER.

Koncerter i Thisted Kirke
Fredag d. 28. november kl. 19.00
er der "Værkstedskoncert" med drenge og mænd fra Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Søndag d. 30. november kl. 16.00 er der koncert i Thisted Kirke med  "Nordvestkoret".

Søndag d. 7. december kl. 19.30 er der "Julemusikandagt" med "Thisted Folkekor".

Lørdag d. 20. december kl. 15.00 er der koncert i Thisted Kirke med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor der opfører "Händel Messias".
Billetsalg fra d. 6. november på kirkekontoret.

Søndag d. 21 december kl. 15.00 er der "Juleklokkespilskoncert" med Preben Nørgaard Christensen.

Mandag d. 22. december kl. 19.30 er der "Engelsk Julemusik" i Thisted Kirke med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.
Billetsalg fra d. 6. november på kirkekontoret.


Konfirmation i Thisted Kirke 2014

I april og maj 2014 var der konfirmation i Thisted Kirke. Se konfirmationsbilleder fra  Tingstrup og Østre skole.  
             
Se billeder HER.             

Udflugt med "Onsdagssammenkomsterne".
Onsdag d. 4. juni kl. 10.00 mødte ca. 60 forventningsfulde deltage-re op på Frederiks Torv. Udflugten i år gik først til Erslev Kalkovn på Mors, herefter til Salgerhøj og videre til KFUM i Nykøbing, hvor en dejlig middag ventede.
Turen fortsatte over Ejerslev Havn og videre over Hannæs til-
bage til Thisted.

Se billeder fra udflugten HER.


Børnetime - 13. maj
Tirsdag den 13. maj var ca. 65 personer i næsten alle aldre sam-let til "Børnetime" i Thisted Kirke. Samtalen og fortællingen i kirken handlede om talenter – om at bruge de evner vi har fået af
Gud. Inden vi gik over i kirkecen-tret til spisning, var alle kreative og fik god gang i at bruge deres kunstneriske talenter.
Se billeder
HER.

Gudstjenesteplan for børn og familier
Der er lavet en plan over børne-familie gudstjenester, børnekirke og børnetimer gældende for efteråret 2014. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.

Efterårsprogram for højskoledage
Der er netop udsendt nyt efterårsprogram 2014 for Kirkecentrets Højskoledage. Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web-udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.

Folkekirkens Nødhjælp - indsamling 9. marts

Søndag d. 9. marts 2014 blev der i Thi-
sted indsamlet 50.947,50 kr. til Folkekir-kens Nødhjælp. Et meget flot resultat. Herfra skal der lyde en stor tak til de 101 indsamlere i Thisted Sogn - uden jer kun-ne det ikke lade sig gøre.
I hele landet var der ca. 20.000 indsam-lere på gaden. Det samlede resultat blev godt 13 mil. kr. til kampen mod sult.

Se billeder fra sogneindsamlingen HER.


Åbenthusgudstjeneste

Onsdag d. 21. maj 2014 var der "Åbent-husgudstjeneste" i Thisted Kirke med ef-terfølgende kaffe og hygge i kirkecentret.

Se billeder HER.


Fastelavn 2014
Søndag d. 2. marts var der tradi-tionen tro fastelavnsgudstjeneste i Thisted Kirke efterfulgt af tøn-deslagning på Torvet samt cacao og boller i Kirkecentret.

Se billeder fra fastelavnssøndag HER.


De små synger
      
Et godt tilbud fra Thisted Kirke.

4 lørdage i efteråret 14 - 9. august, 6. septem-ber, 15. november og 6. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.

Læs mere HER.

Engledag i november

Herlige billeder fra den årlige ENGLEDAG i kirkecentret. Lørdag den 9.11. har Torben Skovsgaard fanget meget koncentrerede børn og voksne.
                                                                    Se billeder
HER.

Thisted Sogns Menighedspleje
Som noget nyt indsamles der kollekt ved alle gudstjenester i Thisted Kirke/Kirkecenter. De søndage, hvor der ikke er landsdækkende kollekter, samles der ind til Thisted Sogns Menighedspleje.
Hvad er det?
I mange år har det været muligt for Thisted Kirke at yde trængte familier økonomisk hjælp til at holde jul for. Præsterne har haft mulighed for at have en lille blomst, bog eller lignende med ud ved hjemmebesøg. Pengene hertil hentes i et legat.
I disse år gives der ikke mange renter, så nu bruges der af selve legatet. Derfor må der gøres en aktiv indsats for at skaffe penge, så hjælpen kan fortsætte også i fremtiden.
Lige nu arbejder vi på at etablere nogle få årlige gudstjenester med efterfølgende traktement for nogle af de socialt mest udsatte her i Thisted. De hjemløse, ensomme og isolerede, misbrugere. Det vil også koste lidt penge.
Der kunne tænkes flere diakonale tiltag ind i kirkens arbejdsområde, derfor er det vigtigt med disse kollekter.

Diasshows
Fra februar er der lavet tre nye diasshows, som du kan se ved at klikke på titlerne herunder:

 


Fire hold Babysalmesang
i Thisted kirke
I løbet af året tilbydes der fire forløb med babysalmesang, hvor de kære små og en af deres forældre kan få en god oplevelse. Det foregår hver tirsdag formiddag i 8 uger. Alle babyer mellem 3 og 9 måneder er velkomne, man skal dog lige melde sig til på kirkekonto-ret, da der max. kan være 10 babyer på hvert hold.
Hver lektion varer ca. 45 minutter og bagefter er der tid til at hyggesnakke lidt over en kop kaffe.

Et diasshow fra babysalmesang i Thisted kirke blev lavet i efteråret 2009. Til inspiration for eventuelle nye deltagere er HER et link til showet, der afspilles i et nyt vindue.


 

Kalender

Er ikke andet anført, sker kalender-punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet.


Søndag 2. november.
Alle Helgens Søndag.
08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
14.00 Højmesse v Gitte Ishøy - alle præster medvirker.

Mandag 3. november
10.30 Kirkecentrets Højskole-dage med Monica Papazu.

Tirsdag 4. november
17.00 Børnetime v. Gitte Ishøy.

Onsdag 5. november
14.30 Onsdagssammenkomst med Svend Poulsen.

Torsdag 6. november
19.00 MR-møde i Kirkecentret.

Lørdag 8. november
10.00 Engledag i kirkecentret.

Søndag 9. november
21.s.e.trinitatis.
08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Søndag 16. november
22.s.e.trinitatis.
08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen.

Mandag 17. november
10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Peter Hedegaard.

Onsdag 19. november
19.00 Sogneaften med Ruth Brik Christensen.

Torsdag 20. november
17.30 Julestue for sentudviklede og udviklingshæmmede v. Gitte Ishøy.

Søndag 23. november
Sidste s.i.kirkeåret.
08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.

Torsdag 27. november
13.00 Åbenthusgudstjeneste.

Fredag 28. november
19.00 Værkstedskoncert med drenge og mænd fra Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Søndag 30. november
1.s.i. advent.
08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - børne-familiegudstjeneste.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Gitte Ishøy.
16.00 Koncert med Nordvest-koret.

Mandag 1. december
10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Sigrid V. Kjær.

Onsdag d. 3. december
14.30 Onsdagssammenkomst med Gitte Ishøy.

Torsdag 4. december
18.00 MR-møde i Kirkecentret.


Læs teksten
Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.

For børn


Kirke + sogn

2014/4


Klik på billedet

Kirke+Sogn 2014 nr. 4 er ud-kommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk


Adresser

Thisted kirkekontor
Vestergade 10
7700 Thisted
tf. 9792 2471
Send mail
 

Thisted kirke
Vestergade 3
7700 Thisted
tf. 9792 4264

Thisted kirkegård
Møllevej 69
7700 Thisted
tf. 9792 0868
Send mail

CVR: 39193515


Genveje

Menighedsrådsmøder

Foreningskalender

Menighedsmøder

Nyhedsbreve

Cyberkirken

Livets gang

Kollektliste

Koncerter

Kirkeblad


Aktuelle
foldere

Koncertplan
2014

Klik på billedet


Onsdags-
sammen-
komster
2014/2015

Klik på billedet


Sogne-
aftener
2014/2015

Klik på billedet