Thisted
kirke


Åbningstider på kirkekontoret:
Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-18.
Tlf: 97 92 24 71
Hvad gør jeg ved:
fødsel/dåb/navngivning/
konfirmation/vielse/dødsfald/
navneændring - KLIK HER

Parkering ved Thisted Kirke: SE kort HER.
Der er enkelte pladser lige ved kirken, endvidere er der mulighed for parkering på Frederiks Torv ved Superbrugsen.

 
"App" til børnefamilier

 

 

 

 

 

Thisted Kirke tilbyder en række tiltag for børn i forskellige aldersgrupper: babysalmesang, de små synger, børnetime med videre. Nu har forældre (og bedsteforældre!) fået mulighed for altid at have datoerne for de
forskellige arrangementer lige ved hånden. Det forudsætter blot, at man har en smartphone og en app til at læse QR-koder med. Så aflæser man koden med sin QR-app og gemmer linket under "foretrukne" eller "genveje" i sin internet-browser på telefonen. Og vupti: Når man så vælger dette link, vil den nye web-baserede app vise en kort, klar og ikke mindst aktuel oversigt over arrangementerne plus en kort beskrivelse af, hvad det handler om.


Fastelavn 2015
Søndag d. 15. februar blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste i Thisted Kirke.
Efterfølgende var der tøndeslagning på Storetorv og afslutning i kirkecentret.

                Se billeder fra dagen HER.
 


Menighedsrådsmøde - referat
Referatet fra februar måneds ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 5. februar kl. 19.00 kan downloades som pdf-fil HER.

Engledag i november 2014

Engledag lørdag d. 8. november
Kirkecentret emmede af hygge og aktivitet. Rigtig mange mennesker i alle aldre forsøgte sig med engle af alle slags.

Se dejlige glade og inspirerende billeder HER.


Julestue 2014
Julestue for udviklingshæmmede og sentudviklede den 20. november kl. 16-18.
Ca. 90 mennesker var samlet til cacao, boller og lagkage. Derefter gik der total aktivitet i det. I 4 engleværksteder rundt i hjørnerne kunne deltagerne enten pynte stearinlys med englebilleder, lave glasmossaik-engle, stofengle eller male et lille englemotiv – eller andet juleagtigt!
Den kunstneriske frihed var stor og det var glæden og kreativiteten også! En herlig eftermiddag.                               Se billeder HER.

Konfirmandforældreaften
Gitte Ishøys konfirmander var mødt ind i kirkecentret sammen med deres forældre mandag den 23. november. Her blev alle udsat for salmedans. Efterfølgende fik den enkelte lov at vælge et Gudsbillede, som man så skulle fortælle om til en anden. Der opstod en summen af ord!
Senere skulle der laves engle og ikoner af henholdsvis skrot og stofrester.      Se billeder fra en noget anderledes aktiv aften HER.

Konfirmation i Thisted Kirke 2014

I april og maj 2014 var der konfirmation i Thisted Kirke. Se konfirmationsbilleder fra  Tingstrup og Østre skole.  
             
Se billeder HER.             

Udflugt med "Onsdagssammenkomsterne".
Onsdag d. 4. juni kl. 10.00 mødte ca. 60 forventningsfulde deltage-re op på Frederiks Torv. Udflugten i år gik først til Erslev Kalkovn på Mors, herefter til Salgerhøj og videre til KFUM i Nykøbing, hvor en dejlig middag ventede.
Turen fortsatte over Ejerslev Havn og videre over Hannæs til-
bage til Thisted.

Se billeder fra udflugten HER.


Gudstjenesteplan for børn og familier
Der er lavet en plan over børne-familiegudstjenester, børnekirke og børnetimer gældende for foråret 2015. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.

Forårsprogram for højskoledage
Der er netop udsendt nyt forårsprogram 2015 for Kirkecentrets Højskoledage. Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web-udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.

Folkekirkens Nødhjælp - indsamling 9. marts

Søndag d. 9. marts 2014 blev der i Thi-
sted indsamlet 50.947,50 kr. til Folkekir-kens Nødhjælp. Et meget flot resultat. Herfra skal der lyde en stor tak til de 101 indsamlere i Thisted Sogn - uden jer kun-ne det ikke lade sig gøre.
I hele landet var der ca. 20.000 indsam-lere på gaden. Det samlede resultat blev godt 13 mil. kr. til kampen mod sult.

Se billeder fra sogneindsamlingen HER.


Åbenthusgudstjeneste

Onsdag d. 21. maj 2014 var der "Åbent-husgudstjeneste" i Thisted Kirke med ef-terfølgende kaffe og hygge i kirkecentret.

Se billeder HER.


De små synger
      
Et godt tilbud fra Thisted Kirke.

5 lørdage i foråret 15 - 24. januar, 21. februar, 21. marts, 18. april og 30. maj inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.

Læs mere HER.

Thisted Sogns Menighedspleje
Som noget nyt indsamles der kollekt ved alle gudstjenester i Thisted Kirke/Kirkecenter. De søndage, hvor der ikke er landsdækkende kollekter, samles der ind til Thisted Sogns Menighedspleje.
Hvad er det?
I mange år har det været muligt for Thisted Kirke at yde trængte familier økonomisk hjælp til at holde jul for. Præsterne har haft mulighed for at have en lille blomst, bog eller lignende med ud ved hjemmebesøg. Pengene hertil hentes i et legat.
I disse år gives der ikke mange renter, så nu bruges der af selve legatet. Derfor må der gøres en aktiv indsats for at skaffe penge, så hjælpen kan fortsætte også i fremtiden.
Lige nu arbejder vi på at etablere nogle få årlige gudstjenester med efterfølgende traktement for nogle af de socialt mest udsatte her i Thisted. De hjemløse, ensomme og isolerede, misbrugere. Det vil også koste lidt penge.
Der kunne tænkes flere diakonale tiltag ind i kirkens arbejdsområde, derfor er det vigtigt med disse kollekter.

Diasshows
Fra februar er der lavet tre nye diasshows, som du kan se ved at klikke på titlerne herunder:

 


Fire hold Babysalmesang
i Thisted kirke
I løbet af året tilbydes der fire forløb med babysalmesang, hvor de kære små og en af deres forældre kan få en god oplevelse. Det foregår hver tirsdag formiddag i 8 uger. Alle babyer mellem 3 og 9 måneder er velkomne, man skal dog lige melde sig til på kirkekonto-ret, da der max. kan være 10 babyer på hvert hold.
Hver lektion varer ca. 45 minutter og bagefter er der tid til at hyggesnakke lidt over en kop kaffe.

Et diasshow fra babysalmesang i Thisted kirke blev lavet i efteråret 2009. Til inspiration for eventuelle nye deltagere er HER et link til showet, der afspilles i et nyt vindue.


 

Kalender

Er ikke andet anført, sker kalender-punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet.


Søndag 1. marts
2.s.i.fasten.
08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Mandag 2. marts
10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Kristine Frøkjær.

Onsdag 4. marts
14.30 Onsdagssammenkomst med Verner Pauelsen.

Torsdag 5. marts
13.00 Åbenthusgudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
19.00 MR-møde i Kirkecentret.

Søndag 8. marts
3.s.i.fasten.
08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Tirsdag 10. marts
17.00 Børnetime v. Line Kjær Nielsen.

Søndag 15. marts
Midfaste.
10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen - Spillemandsmesse.

Mandag 16. marts
10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Doris Ottesen.

Onsdag 18. marts
19.00 Sogneaften med Ruth Østergaard Poulsen.

Søndag 22. marts
Mariæ Bebudelsesdag.
08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Søndag 29. marts.
Palmesøndag.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
19.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen - Påskemusikandagt med Folkekoret.

Mandag 30. marts
10.30 Kirkecentrets Højskole-dage med Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Tirsdag 31. marts.
19.30 Aftenandagt v. Gitte Ishøy - Påskedugen.

Torsdag 2. april
Skærtorsdag.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.
14.30 Koncert med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.
18.00 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - Påskemåltid.

Fredag 3. april
Langfredag.
10.00 Liturgisk gudstjeneste ved alle præster.

Søndag 5. april
Påskedag.
08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Line Kjær Nielsen.

Mandag 6. april
2. påskedag.
10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen.

Onsdag 8. april
14.30 Onsdagssammenkomst - sangeftermiddag.
NB: 2. onsdag i april.

Torsdag 9. april
19.00 MR-møde i Kirkecentret.

Søndag 12. april
1.s.e.påske.

08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.


Læs teksten
Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.

For børn


Kirke + sogn

2015/2


Klik på billedet

Kirke+Sogn 2015 nr. 2 er ud-kommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk


Adresser

Thisted kirkekontor
Vestergade 10
7700 Thisted
tf. 9792 2471
Send mail
 

Thisted kirke
Vestergade 3
7700 Thisted
tf. 9792 4264

Thisted kirkegård
Møllevej 69
7700 Thisted
tf. 9792 0868
Send mail

CVR: 39193515


Genveje

Menighedsrådsmøder

Foreningskalender

Menighedsmøder

Nyhedsbreve

Livets gang

Kollektliste

Koncerter

Kirkeblad


Aktuelle
foldere

Koncertplan
2015

Klik på billedet


Onsdags-
sammen-
komster
2014/2015

Klik på billedet


Sogne-
aftener
2014/2015

Klik på billedetKoncert
Die Herren

Klik på billedet