Thisted
kirke


Åbningstider på kirkekontoret:
Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-18.
Tlf: 97 92 24 71
Hvad gør jeg ved:
fødsel/dåb/navngivning/
konfirmation/vielse/dødsfald/
navneændring - KLIK HER

Parkering ved Thisted Kirke: SE kort HER.
Der er enkelte pladser lige ved kirken, endvidere er der mulighed for parkering på Frederiks Torv ved Superbrugsen.

 
Børne-familiegudstjeneste 30. november
Thisted Kirke afholder "Børne-familiegudstjeneste"  1. søndag i advent den 30. november kl. 10.00.
Anne-Mette Grønborg Sørensen er præst ved gudstjenesten, FDF-orkestret medvirker og der vil være faner i kirken.

Det kommer til at handle om de 4 lys vi tænder i adventskransen de 4 søndage op til jul.

Alle børn får en lille gave når gudstjenesten er slut.

Alle mennesker i alle aldre er velkommen til denne gudstjeneste, som er tilrettelagt børnevenligt.


Menighedsrådsmøde - referat
Referatet fra november måneds ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 6. november kl. 19.00 kan downloades som pdf-fil HER.

Koncerter i Thisted Kirke
Fredag d. 28. november kl. 19.00
er der "Værkstedskoncert" med drenge og mænd fra Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Søndag d. 30. november kl. 16.00 er der koncert i Thisted Kirke med  "Nordvestkoret".

Søndag d. 7. december kl. 19.30 er der "Julemusikandagt" med "Thisted Folkekor".

Lørdag d. 20. december kl. 15.00 er der koncert i Thisted Kirke med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor der opfører "Händel Messias".
Sofie Elkjær Jensen, sopran, Annette Markert, Mezzosopran, Conny Thimander, tenor, Simon Duus, bas, Benjamin Bayl, dirigent.
Billetsalg fra d. 6. november på kirkekontoret.

Søndag d. 21 december kl. 13.00 er der "Juleklokkespilskoncert" med Preben Nørgaard Christensen.

Mandag d. 22. december kl. 19.30 er der "Engelsk Julemusik" i Thisted Kirke med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Nicolai Nørgaard Christensen, tenor, Lars Ole Schmidt, trompet, Svend Ole Kombak, orgel, Preben Nørgaard Christensen, dirigent og orgel.

Billetsalg fra d. 6. november på kirkekontoret.


Konfirmation i Thisted Kirke 2014

I april og maj 2014 var der konfirmation i Thisted Kirke. Se konfirmationsbilleder fra  Tingstrup og Østre skole.  
             
Se billeder HER.             

Udflugt med "Onsdagssammenkomsterne".
Onsdag d. 4. juni kl. 10.00 mødte ca. 60 forventningsfulde deltage-re op på Frederiks Torv. Udflugten i år gik først til Erslev Kalkovn på Mors, herefter til Salgerhøj og videre til KFUM i Nykøbing, hvor en dejlig middag ventede.
Turen fortsatte over Ejerslev Havn og videre over Hannæs til-
bage til Thisted.

Se billeder fra udflugten HER.


Børnetime - 13. maj
Tirsdag den 13. maj var ca. 65 personer i næsten alle aldre sam-let til "Børnetime" i Thisted Kirke. Samtalen og fortællingen i kirken handlede om talenter – om at bruge de evner vi har fået af
Gud. Inden vi gik over i kirkecen-tret til spisning, var alle kreative og fik god gang i at bruge deres kunstneriske talenter.
Se billeder
HER.

Gudstjenesteplan for børn og familier
Der er lavet en plan over børne-familie gudstjenester, børnekirke og børnetimer gældende for efteråret 2014. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.

Efterårsprogram for højskoledage
Der er netop udsendt nyt efterårsprogram 2014 for Kirkecentrets Højskoledage. Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web-udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.

Folkekirkens Nødhjælp - indsamling 9. marts

Søndag d. 9. marts 2014 blev der i Thi-
sted indsamlet 50.947,50 kr. til Folkekir-kens Nødhjælp. Et meget flot resultat. Herfra skal der lyde en stor tak til de 101 indsamlere i Thisted Sogn - uden jer kun-ne det ikke lade sig gøre.
I hele landet var der ca. 20.000 indsam-lere på gaden. Det samlede resultat blev godt 13 mil. kr. til kampen mod sult.

Se billeder fra sogneindsamlingen HER.


Åbenthusgudstjeneste

Onsdag d. 21. maj 2014 var der "Åbent-husgudstjeneste" i Thisted Kirke med ef-terfølgende kaffe og hygge i kirkecentret.

Se billeder HER.


Fastelavn 2014
Søndag d. 2. marts var der tradi-tionen tro fastelavnsgudstjeneste i Thisted Kirke efterfulgt af tøn-deslagning på Torvet samt cacao og boller i Kirkecentret.

Se billeder fra fastelavnssøndag HER.


De små synger
      
Et godt tilbud fra Thisted Kirke.

4 lørdage i efteråret 14 - 9. august, 6. septem-ber, 15. november og 6. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.

Læs mere HER.

Engledag i november

Herlige billeder fra den årlige ENGLEDAG i kirkecentret. Lørdag den 9.11. har Torben Skovsgaard fanget meget koncentrerede børn og voksne.
                                                                    Se billeder
HER.

Thisted Sogns Menighedspleje
Som noget nyt indsamles der kollekt ved alle gudstjenester i Thisted Kirke/Kirkecenter. De søndage, hvor der ikke er landsdækkende kollekter, samles der ind til Thisted Sogns Menighedspleje.
Hvad er det?
I mange år har det været muligt for Thisted Kirke at yde trængte familier økonomisk hjælp til at holde jul for. Præsterne har haft mulighed for at have en lille blomst, bog eller lignende med ud ved hjemmebesøg. Pengene hertil hentes i et legat.
I disse år gives der ikke mange renter, så nu bruges der af selve legatet. Derfor må der gøres en aktiv indsats for at skaffe penge, så hjælpen kan fortsætte også i fremtiden.
Lige nu arbejder vi på at etablere nogle få årlige gudstjenester med efterfølgende traktement for nogle af de socialt mest udsatte her i Thisted. De hjemløse, ensomme og isolerede, misbrugere. Det vil også koste lidt penge.
Der kunne tænkes flere diakonale tiltag ind i kirkens arbejdsområde, derfor er det vigtigt med disse kollekter.

Diasshows
Fra februar er der lavet tre nye diasshows, som du kan se ved at klikke på titlerne herunder:

 


Fire hold Babysalmesang
i Thisted kirke
I løbet af året tilbydes der fire forløb med babysalmesang, hvor de kære små og en af deres forældre kan få en god oplevelse. Det foregår hver tirsdag formiddag i 8 uger. Alle babyer mellem 3 og 9 måneder er velkomne, man skal dog lige melde sig til på kirkekonto-ret, da der max. kan være 10 babyer på hvert hold.
Hver lektion varer ca. 45 minutter og bagefter er der tid til at hyggesnakke lidt over en kop kaffe.

Et diasshow fra babysalmesang i Thisted kirke blev lavet i efteråret 2009. Til inspiration for eventuelle nye deltagere er HER et link til showet, der afspilles i et nyt vindue.


 

Kalender

Er ikke andet anført, sker kalender-punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet.


Fredag 28. november
19.00 Værkstedskoncert med drenge og mænd fra Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Søndag 30. november
1.s.i. advent.
08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - børne-familiegudstjeneste.
10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Gitte Ishøy.
16.00 Koncert med Nordvest-koret.

Mandag 1. december
10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Sigrid V. Kjær.

Onsdag d. 3. december
14.30 Onsdagssammenkomst med Gitte Ishøy.

Torsdag 4. december
18.00 MR-møde i Kirkecentret.

Søndag 7. december
2.s.i advent.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
19.30 Julemusikandagt med Thisted Folkekor v. Line Kjær Nielsen.

Søndag 14. december
3.s.i. advent.
08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.

Lørdag 20. december
15.00 Händel Messias med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Søndag 21. december
4.s.i.advent.
10.00 Højmesse v. Eskil Agger.
13.00 Juleklokkespilskoncert med Preben Nørgaard Christensen.

Mandag 22. december
19.30 Engelsk Julemusik med Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, Svend Ole Kombak, orgel,
dirigent Preben Nørgaard Christensen.

Onsdag 24. december
Juleaften.
10.00 Børne-familiegudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
13.00 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.
14.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.
16.00 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
15.00 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Torsdag 25. december
Juledag.
10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen.

Fredag 26. december
2. juledag.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Søndag 28. december
Julesøndag.
10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy.

Torsdag 1. januar
Nytårsdag.
16.00 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen.

Søndag 4. januar
Hellig 3 Konger.
08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy.
10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen.

Onsdag d. 7. januar
14.30 Onsdagssammenkomst med Anne-Mette Grønborg Sørensen


Læs teksten
Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.

For børn


Kirke + sogn

2015/1


Klik på billedet

Kirke+Sogn 2015 nr. 1 er ud-kommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk


Adresser

Thisted kirkekontor
Vestergade 10
7700 Thisted
tf. 9792 2471
Send mail
 

Thisted kirke
Vestergade 3
7700 Thisted
tf. 9792 4264

Thisted kirkegård
Møllevej 69
7700 Thisted
tf. 9792 0868
Send mail

CVR: 39193515


Genveje

Menighedsrådsmøder

Foreningskalender

Menighedsmøder

Nyhedsbreve

Cyberkirken

Livets gang

Kollektliste

Koncerter

Kirkeblad


Aktuelle
foldere

Koncertplan
2014

Klik på billedet


Onsdags-
sammen-
komster
2014/2015

Klik på billedet


Sogne-
aftener
2014/2015

Klik på billedetKoncert
Die Herren

Klik på billedet